You are here: Photo Gallery Strange to funny  
 PHOTO GALLERY
Usbekistan
Montenegro
Bosnia-Herzegowina
Laos
Vietnam
Thailand
Madagascar
Georgia
Philippines
Strange to funny

SNAPSHOTS

Hotel only for the hard-core

Foto: Eike Otto/ South of Tanga, Tanzania
Warmly Welcome

Foto: Eike Otto/ Bosnia Herzegovina, Sarajevo
Right or Left?

Foto: Eike Otto/ Bosnia Herzegovina, Sarajevo
Time to think

Foto: Eike Otto/ Chernivtsi Airport, Ukraine
For daytime lovers

Foto: Eike Otto/ Donetsk, Ukraine
For any kind of problem

Foto: Eike Otto/ Luang Prabang, Laos
Networking

Foto: Eike Otto/ Taschkent, Usbekistan
Networking

Foto: Eike Otto/ Sarajevo, Bosnia-Herzegowina
Short-circuit action

Foto: Eike Otto/ Networking bat, Moshi, Tanzania
Pistols no problem

Foto: Eike Otto/ Bosnia Herzegovina, Sarajevo
To the point

Foto: Eike Otto/ Luang Prabang, Laos
Selfish

Foto: Eike Otto/ Ko Lanta, Thailand
Almost there

Foto: Eike Otto/ Luang Prabang, Laos
Sand or witchcraft?

Foto: Eike Otto/ Luang Prabang, Laos
Gender

Foto: Eike Otto/ Pak Beng, Laos
Target groups

Foto: Eike Otto/ Tam Dao, Vietnam
New Product

Foto: Eike Otto/ Chengdu, China
100% sustainable

Foto: Eike Otto/ Hanoi, Vietnam
Renewable airbag

Foto: Eike Otto/ Hanoi, Vietnam
Cost reduction

Foto: Eike Otto/ Tam Dao, Vietnam
Stopover

Foto: Eike Otto/ Ngeun, Laos
Local delicacies

Foto: Eike Otto/ Snack in Sayaboury, Laos
Eat with your eyes

Foto: Eike Otto/ Pak Beng, Laos
Indecisive

Foto: Eike Otto/ Sayaboury, Laos