You are here: Photo Gallery Montenegro  
 PHOTO GALLERY
Usbekistan
Montenegro
Bosnia-Herzegowina
Laos
Vietnam
Thailand
Madagascar
Georgia
Philippines
Strange to funny

MONTENEGRO
 

Foto: Eike Otto/ Fishing boat at Skadar Lake
 

Foto: Eike Otto/ Skadar lake
 

Foto: Eike Otto/ Kormoran
 

Foto: Eike Otto/ River at Skadar Lake
 

Foto: Eike Otto/ Prokletije Mountains